Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kommende møder i menighedsrådet

Oversigt over planlagte ordinære menighedsrådsmøder i 2021

Menighedsrådet er en parlamentarisk forsamling, hvor møderne normalt er offentligt tilgængelige i henhold til lov om menighedsråd.

Dagsordenen for de enkelte møder offentliggøres her på hjemmesiden - normalt 3 hverdage før mødet.

Med mindre andet er anført, afholdes møderne i Sognegården, Fynsvej 69, 4000 Roskilde og starter kl. 18.30. Tilhørere har ikke taleret på møderne, men kan alene overvære mødet.

Under COVID-19 kan møderne afvikles virtuelt via Teams. Mødeoversigten opdateres herom løbende. Hvis dette er tilfældet kan tilhørere tilmelde sig ved kontakt til sognets administrationschef på e-mail adressen: opn@km.dk. Tilhøreren får herefter tilsendt link på mail for virtuel deltagelse som gæst

Dato for møde:

Sted og tidspunkt:

Bemærkninger:

12. januar 2021

Virtuelt kl. 19

Referat foreligger

16. februar 2021

Virtuelt kl. 19

Referat foreligger

23. marts 2021

Virtuelt kl. 19

Referat foreligger

27. april 2021

Virtuelt kl. 19

 

25. maj 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

22. juni 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

24. august 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

28. september 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

26. oktober 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

23. november 2021

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

 

Dagsorden for menighedsrådsmødet den 27.4.2021 er følgende:

1         En sang

Punkter til beslutning

2         Godkendelse af dagsorden

3         Godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

4         Godkendelse af revideret vedtægt for Kommunikationsudvalget

5         Godkendelse af vedtægt for Udvalg for landskabsprojekt for Trekroner Kirke

6          Nedsættelse af Udvalg for landskabsprojekt for Trekroner Kirke

7          Beslutning om honorar for kirkeværge

Punkter til orientering og diskussion

8          Orientering om Naturstyrelsens henvendelse om udvidelse af Himmelev Skov

9          Orientering fra Det forberedens budgetsamråd

10       Formen på MR-møder

11       Den fortsatte introduktion af menighedsrådsarbejdet

Punkter med meddelelser

12        Nyt fra præster

13        Nyt fra administrationen

14        Nyt fra udvalg

15        Meddelelser

16        Eventuelt