Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kommende møder i menighedsrådet

Oversigt over planlagte ordinære menighedsrådsmøder i 2021

Menighedsrådet er en parlamentarisk forsamling, hvor møderne normalt er offentligt tilgængelige i henhold til lov om menighedsråd.

Dagsordenen for de enkelte møder offentliggøres her på hjemmesiden - normalt 3 hverdage før mødet.

Med mindre andet er anført, afholdes møderne i Sognegården, Fynsvej 69, 4000 Roskilde og starter kl. 18.30. Tilhørere har ikke taleret på møderne, men kan alene overvære mødet.

Under COVID-19 kan møderne afvikles virtuelt via Teams. Mødeoversigten opdateres herom løbende. Hvis dette er tilfældet kan tilhørere tilmelde sig ved kontakt til sognets administrationschef på e-mail adressen: opn@km.dk. Tilhøreren får herefter tilsendt link på mail for virtuel deltagelse som gæst

Dato for møde:

Sted og tidspunkt:

Bemærkninger:

11. januar 2022

Sognegården, Fynsvej 69 kl. 18.30

Referat foreligger

15. februar 2022

Sognegården, Fynsvej 69 kl. 18.30

Referat foreligger

22. marts 2022

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

Referat foreligger

26. april 2022

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

Referat foreligger

31. maj 2022

Roskilde Kloster. kl. 18.30

referatet foreligger

21. juni 2022

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

23. august 2022

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

27. september 2022

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

25. oktober 2022

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

22. november 2022

Sognegården, Fynsvej 69. kl. 18.30

 

 

Dagsorden for menighedsrådsmødet den 21.6.2022. Dagsorden offentliggøres ca. 3 hverdage før mødet.:

Dagsorden

1: En sang 1

PUNKTER TIL BESLUTNING

2: Godkendelse af dagsorden
3: Godkendelse af synsrapporter fra provstesyn 2022 
4: Beslutning om at bemyndige formanden til afgivelse af høringssvar til forslag
fra Kirkeministeriet om ændringer af økonomiloven.

PUNKTER TIL DRØFTELSE OG ORIENTERING

5: Videre arbejde med resultaterne af arbejdsdagen
6: Orientering om rundvisninger 

PUNKTER MED MEDDELELSER

7: Nyt fra udvalg
6: Nyt fra præsterne
7: Nyt fra administrationschef og kontaktperson
8: Meddelelser
9: Eventuelt
10: Fadervor og sang