Kor for børn og unge

Himmelev Sogn har som mål at udbyde kor-undervisning til alle aldersgrupper. Vi er der ikke helt endnu, men vi har nu tilbud til børn fra 0. - 6. klasse.

Nedenfor kan du se tilbuddene til de forskellige aldersgrupper.

Info og tilmelding ved organist Jakob Lundbak tlf.: 40 26 33 52  mail: Jakob@himmelevsogn.dk

0. - 3. klasse

For børn i 0.-3. klasse udbyder vi korsang i samarbejde med sognets folkeskoler.
På Trekronerskolen øver vi om mandagen i SFO-tiden. På Himmelev Skole øver vi med alle 0. klasser hver onsdag kl. 13.

Himmelev Sogns Juniorkor

Koret er for børn i 4.-6. klasse og øver i Trekroner Kirke. Gennem en fysisk og teater-inspireret tilgang lærer vi at bruge vores stemmer sundt og leger os ind i de grundlæggende kordiscipliner som sammenhold, mod og at følge en dirigent. Vi synger både rytmisk og klassisk musik og nærmer os flerstemmig sang, node- og rytmelære i leg. Der er ingen specielle krav for at være med.

Juniorkoret øver onsdage kl. 15-15:45 i Trekroner Kirke.

Kirkesangergruppen

Kirkesangergruppen består af de største årgange fra Juniorkoret. Børnene går i 5. og 6. klasse. Gruppen synger til barnedåb og andre søndage.
Vi øver hver onsdag efter juniorkor, kl. 16:00-16:30.

Det er både sundt, lærerigt og godt at synge!

Flere undersøgelser viser at sang og musik påvirker os, og at det er sundt at synge. Ifølge eksperter hænger korsangens popularitet sammen med, at korsangere får en oplevelse af fællesskab, almen dannelse og bedre samarbejds- og koncentrationsevne, og så er der selvfølgelig også selve oplevelsen af musikken. I flere undervisningssammenhænge med børn har man med stor fordel anvendt klassisk musik som bl.a. kan være med til at gøre børn mere rolige.

Tyske forskere har testet sangere og slået fast, at kroppens immunforsvar også styrkes når der synges. Korsangernes humør blev også målt og tendensen var klar: Det steg, når sangerne stemte i.

Generelt om kor

Der synges i kor som aldrig før og flere end 80.000 danskere mødes hver uge for at synge sammen. Kirkekorene har også de seneste år haft stor tilgang. Gennem de senere år er der sket en kolossal udvikling af børne- og ungdomskorene ved de danske kirker, og ved mange kirker er der mange og forskelligartede koraktiviteter. Korene er blevet værdifulde kulturbærere af danske salmer og kirkemusik, og der er ingen tvivl om at mange af vore børnekormedlemmer bliver at finde blandt den næste generation af kirkegængere.

Sangen og musikken er et værdifuldt redskab til at åbne døren til kirkens særlige rum og til at formidle kirkens budskab. I kirkekorarbejdet arbejdes der selvfølgelig med at lære at synge pænt og rent og på at udvikle og bruge stemmen rigtigt og der arbejdes på at lære børnene og de unge vor store salmeskat og den kirkemusikalske tradition at kende, og gennem korarbejdet får de også mulighed for at blive fortrolige med folkekirkens evangelisk-lutherske gudstjenestes form og ritualer. Gennem tekst og musik bibringes en lærdom om og oplevelse af kirke og kristendom.

Nogle kor har store ambitioner og der er strenge optagelsesprøver for at være med. Vi har valgt at alle børn, der har lyst til at være med, kan være med i korarbejdet i Himmelev Kirke. Børnekorarbejdet er en del af kirkens børnearbejde og det er et socialt fællesskab, hvor man kan være sammen om sang og musik og opleve glæden ved at synge og være med til at forkynde kirkens budskab.