Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Meditationsgruppe

OKT
22

Meditationsgruppe


Tirsdag d. 22. oktober 2019, Kl. 19:00 til kl. 20:30
Lysalleen 29, 4000 Roskilde
Leo Elmbirk Jensen og Tove Winther Kvist

Introduktion til Centrerende bøn i Trekroner Kirke  

Der er grundlæggende to måder at forholde sig til det kristne budskab på.

-       En mentalt forstående tilgang baseret på teksterne og udlægninger af teksterne. Det er overvejende den vi møder til gudstjenesterne og bibellæsninger mv.

-       En meditativ, kontemplativ indlevende tilgang, hvor man søger at komme på bølgelængde med den bevidsthed som teksterne er udtryk for - en tilgang der appellerer mere til hjertet end til hovedet

Der har vist sig en stigende interesse for en mere kontemplativ tilgang gennem de seneste årtier – måske som en modvægt mod den konkurrenceprægede verden og det materielt orienterede liv, der lægger mere og mere beslag på os, men som ikke tilfredsstiller os på et dybere plan. I det mindste er der er mange, der har behov for at mærke, at der er mere end det!  

Og det er der jo! For samtidig med at mange erklærer sig som materialister og hævder, at kun den fysiske verden er reel, så er også der også mange, der på forskellig vis får kontakt med nogle bevidsthedslag, som viser, at det ikke er tilfældet. Der er mange, der på forskellig vis erfarer, at der er et større erfaringsrum. Det sker ofte i form af et møde med Kristus. Dette større erfaringsrum rummer megen energi, styrke, kærlighed, salighed, og opleves som bestemmende for ens livsretning. En sådan erfaring gør det muligt at gå gennem livet på en anden måde og med en ny forståelse – ja, ultimativt gør den det muligt at gå i Jesu fodspor!

En måde at nærme sig disse erfaringer på har traditionelt været gennem forskellige former for meditation og bøn. Vi vil her i Trekroner Kirke introducere en form for meditation, der går under betegnelsen Centrerende Bøn. Det er en ordløs form for bøn, som baserer sig på en genopdaget kristen praksis fra 1500-tallets England. Den kan i sin ydre form minde om mindfulness, men tankerne og intentionerne bag er lidt anderledes. 

Det centrale er naturligvis den oplevede kontakt med et større bevidsthedsrum, men vi vil også sætte meditationen ind i en mental forståelsesramme. Vi kommer derfor ikke helt uden om en mental tilgang til det kristne budskab, idet vi primært fokuserer på mentalt at understøtte den meditative proces. 

Hvis du har lyst til at undersøge denne mere kontemplative tilgang til det kristne budskab, eller hvis du allerede har en kontemplativ praksis og har lyst til at udøve den sammen med andre, så mød op til vores introduktionsaften.

 

Vi håber at kunne samle en gruppe, som foreløbig vil køre frem til sommeren 2020.

Vejledere:

Leo Elmbirk Jensen

Tove Winther Kvist